\
Cabinda (Unknown Country)
Exonumia
5 Avos, 2009
X#27