\
Cabinda (Unknown Country)
Exonumia
10 Avos, 2009
X#28