\
Cabinda (Unknown Country)
Exonumia
2Avos, 2009
X#26