\
Cabinda (Unknown Country)
Exonumia
1 Avo, 2009
X#25