\
Cabinda (Unknown Country)
Exonumia
2 Reais, 2009
X#32