REPUBLIC
Dinara Coinage

Bosnia and Herzegovina, 500 Dinara, KM#1

Bosnia and Herzegovina, 500 Dinara, KM#4

Bosnia and Herzegovina, 500 Dinara, KM#23

Bosnia and Herzegovina, 500 Dinara, KM#24

Bosnia and Herzegovina, 500 Dinara, KM#39

Bosnia and Herzegovina, 500 Dinara, KM#42

Bosnia and Herzegovina, 500 Dinara, KM#76

Bosnia and Herzegovina, 500 Dinara, KM#79

Trade Coinage


Bosnia and Herzegovina, 1 Suverena, KM#36

Bosnia and Herzegovina, 1 Suverena, KM#49

Bosnia and Herzegovina, 1 Suverena, KM#74

Bosnia and Herzegovina, 1 Suverena, KM#93

Bosnia and Herzegovina, 1 Suverena, KM#108


Marka / Maraka Coinage
Reform Coinage, 1998 -


Bosnia and Herzegovina, 5 Feninga, KM#121

Bosnia and Herzegovina, 10 Feninga, KM#115

Bosnia and Herzegovina, 20 Feninga, KM#116

Bosnia and Herzegovina, 50 Feninga, KM#117

Bosnia and Herzegovina, 1 Konvertible Marka, KM#118

Bosnia and Herzegovina, 2 Konvertible Marka, KM#119

Bosnia and Herzegovina, 2 Konvertible Marka, KM#120